Únor 2008

Příroda

29. února 2008 v 17:48

Cha- Cha

29. února 2008 v 17:01
Kolem roku 1954 se stal tanec cha- cha populárním.
Cha- Cha je docela rychlým tancem.Tanec je na 4 doby.Základní krok se skládá ze dvou rychlých
a třích pomalých kroků( čača-raz-dva- tři).

Jaký druh tance máš rád/a?

29. února 2008 v 16:47
Jaký druh tance máš rád/a?

Jaké knížky čteš?

28. února 2008 v 17:43
Jaké knížky čteš?

Fotky Linkin park

28. února 2008 v 17:37

Klikni pro účast

18. února 2008 v 16:32
Jen klikni

Diplomek pro Yoe

18. února 2008 v 16:24

Srandovní obrázky 2

17. února 2008 v 19:10
Hurá na sýr

bleskovka 4

17. února 2008 v 18:48
1. Kolik dětí má ve třetím dílu Shrek?
2. Který řecký bůh vládl bohům?
3. Tvoje jméno
4. co chceš na diplomek?

Bohové

17. února 2008 v 18:44
Zeus
Zeus vládl bohům a kontroval nebe. Oženil se svojí sestrou Hérou, byl jí však soustavně nevěrný. Měl mnoho pletek se smrtelnicemi a zjevoval se jim v různých podobách, např. jako bílí býk , který unesl krásnou dívku Europe a vysadil ji pustém ostrově, jako zlatý děšť nebo labuť. Tím to vzniklo mnoho známích i neznámích dětí. Jeho oblíbeným dítětem byla Athéna, která se zrodila sama z jeho hlavy. Jeho zbraní byl blesk. Jeho brněním byla egida (záštita), jeho ptákem orel a stromem dub. Na jeho počest se konali olympijské hry , které konalý každé 4 roky.
Héra
Héra byla sestra i žena Dia. Stala se ochránkyní žen a manželství. Byla krásná ale i velmi pyšná.Jejími posvátnými zvířaty byl páv, jako symbol hrdosti (její kočár byl tažen pávy) .Symbol bylo granátové jablko. Héra velmi těžce nesla Diovu nevěru a krutě trestala milenky Zeuse a jejich děti. Jejím oblíbeným městem byl Argos.
Hestia
Hesta byla bohyně domácího krbu. V každém řeckém městě i rodině se nacházela její svatyně. Byla laskavá a čistá a vyhýbala se soustavným hádkám ostatních bohů. Nakonec se vzdala svého olympského trůnu , protože věděla že ji všude rádi uvítají.
Poseidon
Poseidon byl Diův bratr a vládce moří. Jeho zbraní byl troujzubec, který dokázal roztřást zem a rozbít cokoliv.Tím se předpokládalo že je původem zemětřesení. Co do síly byl po Diovi druhým nejsilnějším bohem na Olympu.A na dně oceánu měl obdivuhodný zlatý palác. Poseidon byl manželem Amphitrite, která byla jendou z Nereid a od které dostal Poseidon syna Tritona. Poseidon měl nespočet milostných románků.
Demeter
Demeter byla bohyně všeho rostlinstva.Její symboly snop pšenice nebo ječmene .Když byla její dcera Persephone unesena Hádem, bohem podsvětí, byla Demeter natolik zarmoucena, že zanedbávala zem a nerostli žádné rostliny a svět uchvátil hlad. Zeus, zděšen nad touto situací, požadoval, aby jeho bratr Hádes vrátil Persephonu své matce. Hádes souhlasil, ale než dívku propustil, přinutil ji sníst granátové jablko, které způsobovalo, že Persephone každý rok cítila potřebu přijít na 4 měsíce za Hádem. Z radosti opětovného setkání, Demeter přinutila zemi, aby vydala bohatou úrodu. Nicméně její smutek se vracel každý podzim, když Persephone odcházela za Hádem do podsvětí. Odumíraní vegetace v zimním období, bylo tak výsledkem tohoto smutku. O únosu je několik verzí.

Diplomek pro Nikču

16. února 2008 v 15:03


Fotky Simpsnovi2

15. února 2008 v 16:49

diplomek pro Terku za 3 bleskovku

12. února 2008 v 17:40
a přidávám k tomu video za nejvíc diplomků


bleskovka 3

11. února 2008 v 17:48
1.Jak se jmenuje herečka která hraje v čarodějkách Phoebe?
2.Jak se jmenuje v seriálu Homerův syn?
3.tvoje jméno
4.a co bys chtěla na diplom

fotky shreka

11. února 2008 v 17:43

Diplomek pro Terku

10. února 2008 v 13:05

VIDEO 1

10. února 2008 v 13:01

Foto Hilary

10. února 2008 v 12:58